Příspěvky - přípravka

Placení příspěvků přípravky

Z rozhodnutí správní rady ASK Slavia Praha ohledně placení příspěvků přípravky pro rok 2019-2020 bude placení příspěvků členů přípravky, stejně jako loni, probíhat jednorázově v plné výši, nikoliv rozloženě po polovinách. Toto platí i v případech, kdy jsou tréninky navštěvovány pouze z jedné poloviny.

K tomuto řešení jsme nuceni přistoupit po zkušenostech z minulých let, kdy docházelo k nepřehlednosti v platbách, komplikacím v evidenci a v důsledku toho bohužel i ke zneužívání této situace ze strany některých plátců. Děkujeme za pochopení.

Příspěvky jsou ve výši 6 000,- Kč na jeden rok (říjen 2019 - říjen 2020).
V případě placení příspěvků za více dětí z jedné rodiny je výše příspěvků následující:

První dítě

6 000 Kč
za rok

Druhé dítě

5 000 Kč
za rok

Třetí dítě

4 000 Kč
za rok

Čtvrté dítě

3 000 Kč
za rok

Páté dítě

2 000 Kč
za rok

Způsob úhrady:

Převodem na účet ASK Slavia Praha

č. účtu 28 55 41 379 / 0800
Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte (bez části za lomítkem)
DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, ROČNÍK NAROZENÍ A TRÉNINKOVOU SKUPINU! PLATBY BEZ IDENTIFIKACE NEBUDOU EVIDOVÁNY!!

Správní rada ASK Slavia Praha