Logo

V důsledku vládních nařízení se vracíme k určeným tréninkovým slotům. Závodníci od dorostu výš mají vymezenou dobu 8:00 - 16:15 a 18:15 dále. Přípravkové skupiny trénují od 16:30 do 18:00 ve vyčleněných sektorech a max. v počtu 20 osob vč. trenéra na skupinu (výjimky dle domluvy s vedením oddílu).

!!! ​Počet osob na stadionu v jednu chvíli nesmí přesáhnout 130 lidí. Ve vnitřních prostorách je nutné nosit roušku !!!