Logo
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ASK SLAVIA PRAHA

Oddíl ASK Slavia Praha pořádá v termínu 17.-21. 8.2020 příměstský tábor pro nejmenší atlety. Více informací naleznete v příloze.

V případě zájmu či dotazů se prosím obraťte na vedoucího přípravky Štěpána Pobudu (stepanpobuda@seznam.cz) který Vám na vyžádání zašle rovněž formulář závazné přihlášky.


OMEZENÍ DOBY TRÉNINKŮ - COVID 19

V důsledku vládních nařízení se vracíme k určeným tréninkovým slotům. Závodníci od dorostu výš mají vymezenou dobu 8:00 - 16:15 a 18:15 dále. Přípravkové skupiny trénují od 16:30 do 18:00 ve vyčleněných sektorech a max. v počtu 20 osob vč. trenéra na skupinu (výjimky dle domluvy s vedením oddílu).

!!! ​Počet osob na stadionu v jednu chvíli nesmí přesáhnout 130 lidí. Ve vnitřních prostorách je nutné nosit roušku !!!


PROVOZNÍ INFORMACE V NOUZOVÉM STAVU - AKTUALIZACE K 2. 2. 2021

Z důvodu nouzového stavu a vyhlášených nařízení jsme nuceni přistoupit k opětovnému omezení chodu stadionu, potažmo klubu.

Vnitřní prostory stadionu zůstávají bez výjimky uzavřeny. Rekreanti nemohou využívat stadion, tedy ani vnitřní ani vnější prostory. Přípravkové a žákovské tréninky jsou v prezenční formě zrušeny, nahrazuje je on-line forma nebo individuální plány.

Jednotlivé tréninkové skupiny mají přístup pouze do vyhrazených sektorů jen v časy vyhrazené v interním rozvrhu, jenž je k dispozici trenérům a trenérkám, a to jen v počtu, který je v souladu s aktuálními opatřeními, po předchozí domluvě s dodržováním určených rozestupů. V případě nedodržení pokynů bude člen ASK Slavia Praha, resp. tréninková skupina ze stadionu vykázáni a znemožněn jim vstup na plochu do konce nouzového stavu.

Výše uvedené platí do odvolání. ASK Slavia Praha plně respektuje vládní nařízení a řídí se pokyny SK Slavia Praha.

Omlouváme se za komplikace a věříme, že nám v těchto nelehkých časech zachováte přízeň.

 

Výkonný výbor ASK Slavia Praha


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2021

Je třeba zaplatit do konce února 2021

Závodníci registrovaní v ASK Slavia Praha (ročník narození 2004 a starší) platí příspěvky ve výši 3000 Kč.

Platbu provádějte převodem na účet ASK Slavia Praha 285541379/0800 - jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo před lomítkem a ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno!
Trenéři platí příspěvky stejně jako ostatní členové, nebudou jim strženy z platu.

V případě nezaplacení členských příspěvků do konce února 2021 bude pokuta za pozdní zaplacení do 31. 7. 1000 Kč a poté 2000 Kč.
Potřebné údaje při platbách převodem vyplňujte pečlivě. Ti, jejichž platba nebude identifikována, budou označeni jako neplatiči.

ZÁVODNÍCI ASK SLAVIA : 3000 Kč za rok
Závodníci registrovaní v ASK Slavia Praha
Závodníci registrovaní v jiném oddílu/klubu přestupující v březnu 2021 do ASK Slavia Praha

NEZÁVODÍCÍ ZA ASK SLAVIA: 5 000 Kč za rok
Závodníci registrovaní v jiném oddílu/klubu
Odchozí odchovanci
Rekreanti

TRENÉŘI, DŮCHODCI: 1 000 Kč za rok
Důchodci - trénující

FUNKCIONÁŘI, DŮCHODCI: 100 Kč za rok
Funkcionáři
Důchodci - netrénující
Trenéři


Připomínáme, že po domluvě lze stadion využít také krátkodobě (pokud to umožní aktuální opatření). Orientační ceny níže.
REKREANTI - KRÁTKODOBÍ: 300 Kč za měsíc
PRONÁJEM ATLETICKÉ DRÁHY (skupina 5 a více osob): 500 Kč za hodinu
PRONÁJEM TRAVNTÉ PLOCHY (skupina 10 a více osob): 2000 Kč za hodinu


ZÁZEMÍ STADIONU ASK SLAVIA PRAHA UZAVŘENO

Dle platných nařízení jsou vnitřní prostory stadion ASK Slavia Praha do odvolání kompletně uzavřen (platí zákaz vstupu do vnitřních prostor pro všechny členy).
Bližší informace a tréninkové plány poskytnou Vám poskytnou jednotliví trenéři. 


Sociální sítě

Kategorie