Logo
PROVOZNÍ INFORMACE V NOUZOVÉM STAVU - AKTUALIZACE K 2. 2. 2021

Z důvodu nouzového stavu a vyhlášených nařízení jsme nuceni přistoupit k opětovnému omezení chodu stadionu, potažmo klubu.

Vnitřní prostory stadionu zůstávají bez výjimky uzavřeny. Rekreanti nemohou využívat stadion, tedy ani vnitřní ani vnější prostory. Přípravkové a žákovské tréninky jsou v prezenční formě zrušeny, nahrazuje je on-line forma nebo individuální plány.

Jednotlivé tréninkové skupiny mají přístup pouze do vyhrazených sektorů jen v časy vyhrazené v interním rozvrhu, jenž je k dispozici trenérům a trenérkám, a to jen v počtu, který je v souladu s aktuálními opatřeními, po předchozí domluvě s dodržováním určených rozestupů. V případě nedodržení pokynů bude člen ASK Slavia Praha, resp. tréninková skupina ze stadionu vykázáni a znemožněn jim vstup na plochu do konce nouzového stavu.

Výše uvedené platí do odvolání. ASK Slavia Praha plně respektuje vládní nařízení a řídí se pokyny SK Slavia Praha.

Omlouváme se za komplikace a věříme, že nám v těchto nelehkých časech zachováte přízeň.

 

Výkonný výbor ASK Slavia Praha


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2021

Je třeba zaplatit do konce února 2021

Závodníci registrovaní v ASK Slavia Praha (ročník narození 2004 a starší) platí příspěvky ve výši 3000 Kč.

Platbu provádějte převodem na účet ASK Slavia Praha 285541379/0800 - jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo před lomítkem a ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno!
Trenéři platí příspěvky stejně jako ostatní členové, nebudou jim strženy z platu.

V případě nezaplacení členských příspěvků do konce února 2021 bude pokuta za pozdní zaplacení do 31. 7. 1000 Kč a poté 2000 Kč.
Potřebné údaje při platbách převodem vyplňujte pečlivě. Ti, jejichž platba nebude identifikována, budou označeni jako neplatiči.

ZÁVODNÍCI ASK SLAVIA : 3000 Kč za rok
Závodníci registrovaní v ASK Slavia Praha
Závodníci registrovaní v jiném oddílu/klubu přestupující v březnu 2021 do ASK Slavia Praha

NEZÁVODÍCÍ ZA ASK SLAVIA: 5 000 Kč za rok
Závodníci registrovaní v jiném oddílu/klubu
Odchozí odchovanci
Rekreanti

TRENÉŘI, DŮCHODCI: 1 000 Kč za rok
Důchodci - trénující

FUNKCIONÁŘI, DŮCHODCI: 100 Kč za rok
Funkcionáři
Důchodci - netrénující
Trenéři


Připomínáme, že po domluvě lze stadion využít také krátkodobě (pokud to umožní aktuální opatření). Orientační ceny níže.
REKREANTI - KRÁTKODOBÍ: 300 Kč za měsíc
PRONÁJEM ATLETICKÉ DRÁHY (skupina 5 a více osob): 500 Kč za hodinu
PRONÁJEM TRAVNTÉ PLOCHY (skupina 10 a více osob): 2000 Kč za hodinu


Sociální sítě

Kategorie